Παράδοση εντός 48 ωρών σε όλη την Ελλάδα για όλες τις παραγγελίες που καταχωρούνται μέχρι τις 15:00!

Όροι & Προϋποθέσεις διαγωνισμού «Η Lazy Suricata πάει διακοπές!»

 

 

 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GRAFFITI ΑΝΩΝ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠ ΣΧΟΛ ΕΙΔ ΚΑΙ ΕΙΔ ΔΩΡΟ» Α.Ε., η οποία εδρεύει 17 ΧΛΜ Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΚ 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΦΜ 094394149 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Η Lazy Suricata πάει διακοπές!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, η εταιρεία «Webjar AE», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι- Αττική, στην οδό Φραγκοκλησιάς 7, ΤΚ. 151 25. Στο Διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες και άντρες άνω των 18 ετών.

 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών «GRAFFITI ΑΝΩΝ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠ ΣΧΟΛ ΕΙΔ ΚΑΙ ΕΙΔ ΔΩΡΟ» Α.Ε. και «WEBJAR A.E.», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

 3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://www.instagram.com/lazysuricatacom/

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος όπως αυτοί αναφέρονται και έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα https://lazysuricata.com/el/ . Για τη συμμετοχή στον ως άνω Διαγωνισμό, η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική.

 1. H διάρκεια του Διαγωνισμού θα χωριστεί σε 4 περιόδους.

1η περίοδος: 16/06/2021 – 23/06/2021

2η περίοδος: 23/06/2021 – 30/06/2021

3η περίοδος: 30/06/2021 – 07/07/2021

3η περίοδος: 07/07/2021 – 14/07/2021

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή, για εύλογη αιτία, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στον «τοίχο» της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/lazysuricatacom/

 1. Ρητά προβλέπεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν σχόλια, που είναι πιθανό να κάνουν οι συμμετέχοντες στο σχετικό ιστότοπο, τα οποία αντίκεινται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

 2. Ο χρήστης καλείται να κάνει follow στο Instagram account της μάρκας, like στο post του διαγωνισμού και να γράψει σε comment ποιο είναι το μέρος που η Lazy Suricata έχει πάει διακοπές. Εφόσον ανακοινωθούν οι νικητές στο Instagram της μάρκας θα πρέπει να στείλουν με μήνυμα inbox στην Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία (όνομα και επώνυμο του ιδίου αλλά τηλέφωνο επικοινωνίας).

 3. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία του διαγωνισμού τότε θα λαμβάνει μία συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών.

 4. Συνολικά θα κληρωθούν 1 νικητής κάθε εβδομάδα , συνολικά 4 νικητές . Τα δώρα θα αφορούν 4 νικητές που θα κερδίσουν τα παρακάτω προϊόντα και θα μπορούν να τα εξαργυρώσουν έως τις 31/07/2021.

Δώρα νικητών

1ο Δώρο / Νικητής - Καπέλο: 55859 – Γ315

https://lazysuricata.com/el/hangout-hat-into-the-forest.html

                   Θερμός: 53763

https://lazysuricata.com/el/pagouri-alouminiou-let-s-just-go.html

2ο Δώρο / Νικητής - Πετσέτα: 53845 – Γ201

https://lazysuricata.com/el/petseta-thalassis-me-mikroines-kindness-matters.html

                   Νεσεσέρ: 51733 – Γ106

https://lazysuricata.com/el/tsanta-canvas-kindness-magic.html

3ο Δώρο / Νικητής – Σορτσάκι: 53594 – Γ332

https://lazysuricata.com/el/aqua-lily-lounge-sortsaki-m-l.html

                    Καπέλο: 58321

https://lazysuricata.com/el/hangout-hat-chaki.html

4ο Δώρο / Νικητής – Φόρμα: 54250 – Γ346

https://lazysuricata.com/el/olosomi-forma-me-ruthmizomenes-tirantes-red-indigo-s.html

                   Θερμός: 38122

https://lazysuricata.com/el/anoxidoto-thermos-do-what-you-love.html

 

 1. Σχετικά με το δώρο, θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχών μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε περίοδο του διαγωνισμού. Η 1η κλήρωση θα γίνει στις 23/06/2021, η 2η κλήρωση θα γίνει στις 30/06/2021, η 3η κλήρωση θα γίνει στις 07/07/2021 και η 4η κλήρωση θα γίνει στις 14/07/2021. Όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στις 14.00 μ.μ. και θα ανακοινώνονται στο post του διαγωνισμού και σε Instagram Story.

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, κατά έγκυρο τρόπο, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση - της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα - της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Μετά την κλήρωση των νικητών, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση των επιλαχόντων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δώρο, σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών νικητών, ή σε περίπτωση που οι αρχικοί νικητές αρνηθούν ή δεν προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με online πρόγραμμα. Η διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της «Webjar ΑΕ» Μαρούσι- Αττική, (Φραγκοκλησιάς 7, ΤΚ. 151 25). Η διαφάνεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θα διασφαλιστεί με βίντεο το οποίο θα καταγράφει τη τυχαία επιλογή του νικητή.

 2. Ο κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί για το δώρο του και τις σχετικές λεπτομέρειες απόδοσης αυτού από την «Webjar ΑΕ».

 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τους νέους κανόνες του GDPR. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια Εταιρεία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Επίσης, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση graffiti@graffiti.gr .

 4. Το δώρο είναι επιλογή της Διοργανώτριας, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη.

 5. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση των στοιχείων των συμμετεχόντων από το ηλεκτρονικό του σύστημα.

 6. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, όπως, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή ή εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εάν προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας.

 7. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη -της Διοργανώτριας, της επεξεργασίας και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργία του διαδικτύου ή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, υπερφόρτωση του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.

 9. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο.

 10. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στην ιστοσελίδα https://lazysuricata.com/el/

 11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 12. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο «GRAFFITI ΑΝΩΝ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠ ΣΧΟΛ ΕΙΔ ΚΑΙ ΕΙΔ ΔΩΡΟ» Α.Ε στο 210-6664945 ή μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο graffiti@graffiti.gr. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων όπως έχουν συμπληρωθεί στο σύστημα της διοργανώτριας και θα τηρούνται σε αυτό μέχρι και την εξαργύρωση του δώρου.